කළු නික සෙවීම

Share

පිදුම: 

කොළඹ සරසවි අහස යට සැරිසැරූ සිව් වසරැති චාරිකාවේ දී මට හමු වූ, ආදරණීය ම සොඳුරු මිනිසුන් වන චාරුණි පත්මේස්වරන්, ෆාදිල් ඉක්බාල්, උදේශි වික්‍රමාරච්චි, සදනි පංචසිකා, උදිත වීරසිංහ, මලින්ත විජයවීර සහ තරිඳු දිල්ෂාන් සොයුරු සොයුරියන් වෙත තුටින්…..

විසිතුරු මිහි මත සැඟවුණු රුදු ලොව

පිය මැන යන සඳ අනවරතව

හමු වී වෙන් වී යන නෙක රූ අබියස

අපි නවතිනු ඇත හිතවත්කම් ළඟ

 

හලාහල විෂ පිරි බඳුන් මෙන්

ඔද වැඩුණු හදවත් දරත්

රුදුරු වෙස් ගත්තවුන් අතරේ

බැබළේ මිනිස්කම හඳුනන දනන්

 

දිවි ජය පැතුව මඳහස මුවගින්

පැරදුම නිති හිමි වී විඳවනු දැක

තුටින් හිනැහෙන අකම්පිත ලොව

සිත් සැනසුම හද බැඳි මිතුරන්

 

දහසක් තරු මිණි විසුළ ගගනත

දිලෙන එක පුන් සඳකි රජයන

සුමිතුරන් සම වේය එම ලෙස

සහසක් බාධක මැද අත්හිත දෙන

 

උතුම් ගුණදම් හදවතේ රැඳි

සුමිතුරන් මිහිපිට හිඟ නොවෙතේ

සොයා යනු සකි, ඔබත් නොලසේ

කළු නික සොයා වෙහෙසෙන ලෙසේ

 

සේයා රූ: https://cutt.ly/NhgnVEw

 
Tagged : / /