ජීවිතයේ සතුට

Share

හරිම ලස්සන ආදරයක්. බලන්නකො, ඒ බැඳීම, ඒ ළෙංගතුකම කොයි තරම් නම් අපූරු ද !

 

කාසි නැතත් අත පිරෙන්න ඉතුරු වෙලා    අපට

රණ්ඩු කරන් කාරිය කිම සෙතක් වේ ද      හිතට

මොනව උනත් ආදරෙයිනෙ පණට වැඩිය  උඹට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකි ද ජීවිතයේ            සතුට

 

මැඳුරු කවුළු ලොකු වාහන සැප පෙනුණත්     දුරට

පිටට දැනෙන ළෙංගතුකම එහි නැතිනම්   මොකට

වරෙන් මැණික තව ඩිංගක් ආයෙත් මගෙ     ළඟට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකි ද ජීවිතයේ                සතුට

 

කඳුළු ගැහැට පිළිගමු අපි හිනාවෙවී               එකට

ගියා වගෙයි කරවිල වැල පෙමින් කොහොඹ  ගහට

තබන තබන හැම පියවර ආදරෙන්ම           පෙරට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකි ද ජීවිතයේ                 සතුට

 

එදා වගෙයි ඔය ලස්සන දිලිසි දිලිසි     හැඩට

හම්බුණෙ මට උඹව මගේ පූරුවෙ කළ පිනට

හුස්ම වගේ මං එක්කල හැමදාමත්     හොඳට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකි ද ජීවිතයේ       සතුට

 

හවස්වෙලා ඉර හැරුණම ගාටමු අද     වැවට

කොස් ගෙඩියක් තැම්බුවාම වැඩි නෑ රෑ බතට

මැණිකක් මට හුස්ම දෙද්දි එළිය දිදී     පැලට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකි ද ජීවිතයේ        සතුට

 

චුට්ටක් අත තද කරලා මිරිකන්න ද     නිකට

වැඩ කරලම මහන්සියි ද උඹෙ හුරතල් ඇඟට

අද තියෙනව රහසක් මට කියන්න රෑ   මැදට

සල්ලි වලට ගත ඇහැකිද ජීවිතයේ      සතුට

 

Image link: https://bit.ly/3niiFZt

 

 

 
Tagged : / /