ඔහු

Share

දෝණී තුරුලේ

නිදි සුවයේ යහනේ

කෙළවර ඇගෙ සිහිනේ

කිරි සුවඳින් හිනැහේ

 

හිස පිරිමැද ඈගේ

මා සිතිවිලි යහනේ

පෙම් කුමරිය ඔහුගේ

අපි කෙළිලොල් කාලේ

 

මතකයි අද වාගේ

දොඩමළු ව වැලි පාරේ

සිහින මැවූ කාලේ

ගෙතූ පද මේ වාගේ

 

දෙනෙත් හමු වූ හැමදාම 

ආසයි මං නළල සිප 

කියන්නට 

මගේ සෙනෙහස 

 

සෙනේ මේ යැයි කියන්නට 

ගෙතුණු පැදි පෙල් මදි මට 

මගෙ ලෙයින් හැඩි දැඩි වන 

ආත්මයේ මතු පිය පදවිය 

ඔබයි මගෙ මුළු ලෝකය 

සසර හිඳිනා තුරාවට

 

අද,

සැබෑ වූ සිහිනෙක

පිය පදවියේ අබිමන

ඔබමයි පෑතූ විලස

 

Image link: https://bit.ly/2S53MNP

 
Tagged : / /