ඔහුත් වීරයෙක්

Share

පාසලම ලස්සනයි හරි හොඳට සරසලා

ස්පීකරුත් ගමේ හැම තැනම එල්ලලා

හැමෝමත් ලස්සනට ඇඳ පැළඳ හැඩවෙලා

පාසලට පිය නගයි ප්රසංගය අද තමා

 

පෝඩියම් නෑ එහේ ලස්සනට සරසන්න

මයික් එක රඳවලා දිරපු රැඳවුමක් උඩ

ප්රසංගය ඇරඹෙන්න සුළුම මොහොතයි ඔන්න

සිසුවියක් දිව ඇවිත් පිළිගත්තා අපි සැවොම

 

විරිඳුවක් කියන්නයි යන්නෙ දැන් ඊළඟට

සිසුවො දෙන්නෙක් ඇවිත් සිට ගත්තා සබා මැද

එක්කෙනෙක් ඇඳ පැළඳ ගෙන හිටිය හරි හොඳට

කැඩුණු පාවහන් දෙස නෙත ගියේ මීළඟට

 

එක් කෙනෙක් විරිඳුවක් කීවා හරි ලස්සනට

අනිත් එක්කෙනාවේ ඔහුගෙ අත් උදව්වට

වචන අමතක නොවී විරිඳුවම කියන්නට

කොළය අල්ලන්නටයි ඔහු ආවෙ සබ මැදට

 

සැවොම අත්පුඩි ගැහුවා ගැයුව විරිඳුවට

අවධානෙ ගියේ නම් ගැයුව දරුවට පමණ

අව්යාජ සිනහවක් දුටුවා අනෙකාගේ වත

ඔහු සෙමින් බැස ගියා වේදිකාවෙන් ඉවත

 

අනුන්ගේ සතුටෙ දී හදවතින් සතුටු වන

අනුන් හට ජය ගන්න හදවතින් දිරිය දෙන

බොහෝ විට කාගෙවත් නෙත ගැටීමක් නොවන

ඔහුත් වීරයෙක්මැ’යි මට සිතුණෙ  ලෙසට

 

Image Link: https://bit.ly/3qwoeCf

 
Tagged : / /