ඔබත් මා වැනි පෙම්වතියක් වී ද?

Share

මුහුණුපොත ඇතැමෙකුට 

ප්‍රේම තෝතැන්නක් 

මතක පිටු පෙරළද්දි

මට නම් පිළිලයක්

දුරකථන පණිවිඩ අතීතය 

මැකී දැන් ටික කාලයක්

මගෙ මතක පොත නම් මකන්නට 

බෑ මගේ ඇස් පියෙනකං

බොළඳ වූව ද මමත් මේ හැටි

සිතේ අනේක වාරයක්

මුහුණුපොත දුන් ප්‍රේම ඇරයුමට

වීය එදා මා පෙම්වතියක් 

නාඳුනන ගිණුමකට පෙම් කළ

බොළඳ යෞවනියක්

ඔබත් මා වැනි පෙම්වතියක් වී ද

නොරැවටෙනු මිතුරි එය මිරිඟුවක්

 

Written By Udani Anupama

Image Courtesy : https://cutt.ly/zpvi72N

 

 
Tagged : / / /