ඔහුයි ඇගේ හිරු නිල් අඹරේ

Share

විනිවිද නො පෙනෙන ජීවිත කුසුමේ

නෙළා ගත්තා ඔහු ඇගේ මුළු ලෝකේ

පතිවත රැකි ඇය ඔහුගේ සෙනෙහේ

බලන් සිටී හිමි සඳ එන වේලේ…

 

රෑ දහවල ගැන නො දැනෙන තරමට

හැඟුමන් දහසක් පොදි බැඳ ගෙන ඇය

ඇසිපිය නො කියා බලා සිටී තව 

ඔහුගේ ඇමතුම එන තෙක් හනිකට…

 

ආල තෙපුල්වල රසය විඳින්නට

නො කා නො බී කුස ගින්දර මැඬගෙන 

කරයි කල්පනා ඔහු ගැන හැම විට 

දොරකඩ ළඟ හිඳ ඈත බලාගෙන…

 

එන තෙක් ඔහු අද ඉවසුම් නැතිවම

ගත කරනට ඔහු හා මොහොතක් තනිවම

සිතට සිතක් එක් වනු රිසියෙන් ඇය

පෙරුම් පුරයි නිති සෙනෙහේ දරාගෙන…

 

දෑස අයාගෙන නුඹ එන තාලේ

බලන් සිටින විට හද මල පිපුණේ

ඔහුගේ ලොවේ ඇය කොතැන ද සිටියේ

එතනට ඇගේ හද කැන්දන් එන්නේ…

 

දහඩිය හිමි වත වෙළා ගත්ත මුදු 

නැත කිසි වෙහෙසක් ඇය දුටුවේ

ඇගේ දිවි අරණ ම ආලෝකය කළ

ඔහුයි ඇගේ හිරු නිල් අඹරේ…

 

Image  Courtesy: https://bit.ly/3vDet8v

 
Tagged : / /