ලෝකයේ උසම ශාකය – Hyperion

Share

උසින්  115.61 m (379.61 ft) වන උතුරු කැලිෆෝනියා ප්‍රදේශයේ  ඇති Hyperion නම් Red Wood (රෙඩ් වුඩ්) ගස ලෝකයේ උසම සජීවී ශාකය වේ. Costal Red Wood හා Califonia Red Wood යන පොදු නම් (Common names) වලින් හදුන්වන Cupressaceae කුලයට අයත් මේ ශාකය විද්‍යාත්මකව            Sequoia sempervirens ලෙස හදුන්වයි.කැලිෆෝනියාවේ Santa Lucia කදු වැටිය අසබඩ Big Sur නම් මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයට ආවේණික මේ ශාක විශේෂය උසින් 110 m (360 ft) පමණ වැඩේ.

වසරකට අඩි 1.5 ක පමණ උසින් වැඩෙන මේ ශාකය පරිණත වීමට වසර 100 කට අධික කාලයක් ගත වන අතර වසර 2000 කටත් වඩා වැඩි ආයු කාලයක් හිමිය. අධික දැවමය වටිනාකමක් සහිත මේ ශාකය පසුගිය කාලයේ අධික ලෙස කපා හෙලු අතර විශේෂයේ පරිණත ශාක ස්වභාවික පරිසර පද්ධති තුල දුර්ලභ වීමට හේතුවිය.

References

http://www.wiley.com/college/

 image… www.flowersociety.org

 
Tagged : / /