පීදෙනු නොහැකි වූ කුළුදුල් හැඟුම

Satheeka 0 Comments

විලිබරින් පීඩිතව

දෙදුරුම් කන අහස් කුස දෙස

ගිලන් වූ මගෙ දෙනෙත්

බලා ඉකිගසනු කිම

 

නිසල සයුර මත ඇති

තනිවුණු ඔරුවක මෙන්

සැහැල්ලුවෙන් පාවුණු

මගේ කෝල සිතට…

නුහුරු නුපුරුදු

මේ කෝඩුකාර හැඟුම

විවර වූ සිත් කවුළු තුළින්

එබිකම් කර

කුණාටුවක මා

අතරමං කළේ කිම

 

පිණිබර යාමයට සමුදෙනු නොහැකි

තාරකාවක්

දිනකරව යම් දිනෙක

මිහිකත දකිනු වස්

පෙරුම් පුරන සේ…

මිලින වනු නොහැකි මගෙ

හිතුවක්කාර හැඟුම් ගොන්නට

ආඩම්බර  නුඹෙ හිත් කොන

කුසුමක්ව විකසිත වන්නට

ඇවැසි වූයේ කිම

image courtesy : https://goo.gl/c9cddx