හිමිකම් සොයා..

 

සීතල හිමිදිරියක අවදි කරමින් ජීවය සතර දෙස..
ඇසුනේය බුකුම් හඩ මිහිදුමින් වැසී ගිය කඳු මුදුනක සිට…
සැඟවී ගිය ගසක මුදුනත සෙලෙවෙනු පෙනුණි …
මිහිදුම් සේලය අතරින් ඡායාවක් සේ…

ඇල දොල පිරුණු වන බිමේ..
උස් තුරු මුදුන් සෙවණේ..
ගත කලේ දිවිය සතුටින් සමඟ පැටවුන් හා..
කෑමට කිසිත් නොලැබෙනා රබර් ගස් සෙවණේ..
වැසි ආවරණය තුල හිදියේ බලමින්..
වැසි වලාවන් වසා ගත් අයුරු ගම් පෙදෙස..

පලින් පිරී ගිය රඹුටන් වාරයේ..
පැමිණියේ ගම් තුරු හිස් මතට කෙළි සේ..
අත් නොහරිමින් කෙසෙල් කැන් ලෙද කොස් ඵල ද රිසිසේ..
බෙදා ගත්තේ පොකුරු ලෙස සම සේ..

කැපුණි තුරු වියන පොරෝතලයෙන්..
තැනුණි නව මාවතක්..
කඳු බිමෙහි නිවෙස් ද සමඟින්..
ගෙනෙමින් මරණය රබර් තුරු වියනට ද අවසන..

වැසි නොම විය ,වැටුණේ එය අකලටම..
ගන්නට අහරක නොම විය …
උල්පත් ද සිඳී ගිය විට..
හිසට සෙවන පවා අහිමිවූ කල..
සිතුණේ ය ගන්නට උරුමය..
අහිමි කල උන්ගෙන්..

වැදුනේ ගම් පියසේ වහල මත..
උදුරා ගනිමින් ඉදුනු බත එවේලේ..
කඩා දමමින් ඉදුණු නොයිදුණු සැම ඵල තුරු මත..
සොරකමේ යෙදුනේ සියල්ල නසා දමමින්..

ගසන පොලු පහරට, ගල් පහරට, රතිඤ්ඤා හඬට බියවී පලා යන සඳ…
දිව යන විට මහ මග..
පෙරලුණි ය බයිසිකලයක්…
දිවි බේරුමට පැටියෙකුගේ..
කැඩුණා ගසක අත්තක් ,හෙලමින් රාත්‍රිය නිවසක් අඳුරේ..

හෙලනා කුණු  කසලින් ..
පිනවා  ගන්නේ දිව..
අටවන උගුලට හසුව මිය යන්නේ එකා දෙන්නා..
පනිමින් හිස් මත ගමේ උන්ගේ..
ගනියි වාඩුව තම සොයුරන්ගේ කරමින් අනතුරු..

වියලුණු තණ පත් මත හිඳිමින්..
දුඹුරුවන් හාත්පසක..
හරිත තුරු මඩුල්ලේ සේයා රූ හිතේ දරමින්..
බලා සිටින්නේ ලැබෙන තුරු විසදුම ගැටලුවේ..

Image Courtesy : https://bit.ly/2Ug9k4P

Tagged : / /