නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල මේස පන්දු තරග සමගින් ආරම්භ වේ

Share

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන “කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල” මාර්තු මස 1 වන දින ආරම්භ විය. ක්‍රීඩා උළෙල ආරම්භ කරමින් මේස පන්දු තරග පැවැත්විණි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වුණ මෙම තරගය සඳහා විද්‍යා පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය, කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය, නීති පීඨය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් සහභාගී විය.

පිරිමි හා කාන්තා යන අංශ දෙකෙන් ම තරග පැවති අතර ඉතාමත් තියුණු තරග රැසකින් පසුව පිරිමි අංශයේ ජය ලබා ගැනීමට විද්‍යා පීඨයේ සිසුන්ට හැකි විය. එමෙන්ම විද්‍යා පීඨයේ සිසුන්ට තෙවන ස්ථානය ද දිනා ගැනීමට හැකි විය. විද්‍යා පීඨයේ සිසුන්ට ඉතාමත් තියුණු තරගයක් ලබා දීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයේ සිසුන්ට හැකි වූවත් ඔවුනට හිමි කර ගැනීමට හැකි වුයේ පිරිමි අංශයේ දෙවන සහ සිව්වන ස්ථානයි.

කාන්තා අංශයේ තරගද ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගත් අතර වෛද්‍ය පීඨයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට හැකි විය. එම අංශයෙන් දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට විද්‍යා පීඨයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. තෙවන හා සිව්වන ස්ථාන පිළිවලින් නීති පීඨය හා මූල්‍ය හා කළමනාකරණ පීඨයේ ක්‍රීඩිකාවන් හිමි කර ගන්නා ලදී.

නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල මේ මස 17 වන දින තෙක් පැවැත්වේ. තරගාවලියේ අවසානය තෙක්ම ඉතාමත් උණුම් මුහුණුවරකින් යුතු තරග රැසක් අත්දැකීමට හැකි වනු නොඅනුමානය.

තවත් ඡායාරූප සඳහා පිවිසෙන්න – “Fresher’s Tournament 2017 – Table Tennis” by FOS Media

https://www.facebook.com/pg/fosmedia/photos/?tab=album&album_id=1575750345773064

 
Tagged :