නවකයන්ගේ ක්‍රීඩාවලිය ටෙනිස් පිටියේදී උණුසුම් වේ…

Share

දිනෙන් දින උණුසුම් වෙමින් පැවැත්වෙන විශ්වවිද්‍යාලීය නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළලේ සිව්වන දිනය ලෙස මාර්තු මස 4 වන දිනයේ ටෙනිස් තරග පැවැත්විය. ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ටෙනිස් පිටියේ පැවති ටෙනිස් තරග ද ඉතාමත් උණුසුම් මුහුණුවරක් ගන්නා ලදී.

ඉතාමත් තරගකාරී වට කීපයකින් පසුව පිරිමි අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයට හැකි වූ අතර දෙවන ස්ථානය ලබා ගැනීමට නීති පීඨයේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකි විය. තෙවන, සිව්වන හා පස්වන ස්ථාන හිමි කරගැනීමට පිළිවලින් කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය හා විද්‍යා පීඨය සමත් විය.

කරට කර තරග වට රැසකින් සමන්විත වූ කාන්තා අංශයේ ජය ද තමා සතු කරගැනීමට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයට හැකි විය. ඔවුනට විශිෂ්ට තරගයක් ලබා දුන් නීති පීඨයේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. එම අංශයේ තෙවන ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයට හැකි වූ අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට විද්‍යා අංශයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. වෛද්‍ය පීඨයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට පස්වන ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට හැකි විය.

තරගාවලියේ සිව්වන දිනය මෙලෙස අවසන් වූ අතර දිනය නිමා වන විට මේ වන තෙක් පැවති තරග ප්‍රතිඵල අනුව සමස්ත තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය සමත් වී ඇති අතර දෙවන හා තෙවන ස්ථාන හිමි කර ගැනීමට පිළිවලින් වෛද්‍ය පීඨය හා විද්‍යා පීඨය සමත් වී ඇත. තරගාවලිය තව තවත් උණුසුම් වෙමින් මේ මස 17 වන දින තෙක් පැවැත්වේ.

නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ තවත් උණුසුම් තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්නට FOS Media අපි සූදානම්..

ටෙනිස් තරගාවලියේ ඡායාරූප නැරඹීමට පිවිසෙන්න: “Freshers’ Tournament 2017 – Tennis” by FOS Media

https://www.facebook.com/pg/fosmedia/photos/?tab=album&album_id=1579383245409774

 

 
Tagged :