නවකයන්ගේ පැසිපන්දු තරඟාවලියේ උණුසුම…

Share

වර්ෂ 1891 දී ජේම්ස් නයිස්මිත් නැමති ඇමරිකානු පුද්ගලයා ප්‍රථම වරට පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව මෙලොවට දායාද කරන ලදී. අද වන විට ලොව ජනප්‍රියත ම ක්‍රීඩාවන්ගෙන් එකක් බවට මෙම ක්‍රීඩාව පත්වී ඇත. සෘජුකෝණාකාර පිටියක පවත්වන මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ළකුණු ලබා ගත හැක්කේ තැඹිලි පැහැති පන්දුව වළල්ල තුළට මුදා හැරීමෙනි. මැයි මස 1 වන දින කොළඹ සරසවියේ නවකයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ පැසිපන්දු තරඟාවලිය අතිසාර්ථකව පැවැත්විය.

පස්වරු 3ට තරඟය ආරම්භ වූයේ විද්‍යා පීඨ එළිමහන් පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටියේදීය. කාන්තා හා පිරිමි ලෙස අංශ දෙකකින් පැවැත්වුණු මෙම තරඟයට විද්‍යා පීඨයෙන්, කළමනාකරණ පීඨයෙන්, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයෙන්, තාක්ෂණ පීඨයෙන්, නීති පීඨයෙන් සහ හෙද පීඨයෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගි විය. ඉතා තියුණු සටනකින් අනතුරුව තරඟයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

එම ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල පහතින් දැක්වේ.

පිරිමි අංශය :

  • ප්‍රථම ස්ථානය – විද්‍යා පීඨය
  • දෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය
  • තෙවන ස්ථානය – තාක්ෂණ පීඨය

කාන්තා අංශය :

  • ප්‍රථම ස්ථානය – කළමනාකරණ පීඨය
  • දෙවන ස්ථානය – නීති පීඨය
  • තෙවන ස්ථානය – විද්‍යා පීඨය

සමස්ථ ප්‍රතිඵලය :

  •  ප්‍රථම ස්ථානය- විද්‍යා පීඨය
  •  දෙවන ස්ථානය – කළමනාකරණ පීඨය
  • තෙවන ස්ථානය – නීති පීඨය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය

ජයග්‍රහණය අත් කරගත් සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට විද්‍යා පීඨ මාධ්‍ය ඒකකයේ අපි, හදවතින්ම සුබ පතමු. ඉදිරියේදිත් නවකයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ නවතම තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප සුදානම්.

 
Tagged : /