අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය අත්පන්දු තරගාවලිය

Share

2018 ජූලි මස 21, 22 හා 23 තෙදින පුරා, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය අත්පන්දු තරගාවලිය පසුගියදා නිමාවට පත්වූයේ ඉතා තියුණු තරඟ වට ගණනාවකින් අනතුරුවයි.

තරගකාරී කණ්ඩායම් දහහතරක් (14) අතරින් පිරිමි අවසන් මහා තරගයට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය හා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය සුදුසුකම් ලැබූ අතර, ලකුණු පුවරුව 03 – 02 ලෙස සනිටුහන් කරමින් පිරිමි අංශයේ සමස්ත අත්පන්දු ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම විසින් දිනාගනු ලැබුවේ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම එහි අනුශූරයන් බවට පත්කරමිනි. පිරිමි අංශයේ අවසන් පූර්ව තරඟ වටයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයත්, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයත් සමත්වුණු අතර එහිදී තරඟ ලකුණු 03 – 01 ලෙස සනිටුහන් කරමින් පිරිමි අංශයේ අත්පන්දු තෙවන ස්ථානය තමන් සතු කරගැනීමට සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමත් විය.
මෙහි කාන්‍තා තරඟ වටද ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත් අතර එහි අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට රජරට විශ්වවිද්‍යාලයත්, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයත් සමත් විය. මුල සිටම ඉතා ප්‍රවේගකාරී තරග විලාසයක් පෙන්නුම් කළ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමස්ත කාන්තා අත්පන්දු ශූරතාව දිනාගත්තේ ලකුණු පුවරුව 03 – 00 ලෙස සනිටුහන් කරමිනි. කාන්තා අංශයේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගනු ලැබුවේ කැළණිය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම්ය. එම තරඟ වටය කැළණි විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම ලකුණු 03 – 01 ලෙස ජයගත්තේ කාන්තා අංශයේ අත්පන්දු තෙවන ස්ථානය තමන් සතු කරගනිමිනි
2018 වසරේ, අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය අත්පන්දු තරගාවලියෙහි ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් සියල්ලටම FOS මාධ්‍ය ඒකකයේ සුභාශිංසන.

Image Courtesy : FOS Media

 
Tagged : /