කුමාර් සානු ගැයූ අපූරු ගීයක් 06

Share

manisha
මනීෂා කොය්රාල

මේ ඊයේ පෙරේදා දවසක අපි විස්සයි විස්සේ ලෝක කුසලානය දිනපු දවසට කලින් දා කුමාර් සානු නම් අපූරු ගායකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ගී ප්‍රසංගයක් පැවැත් වූවා. ඒ අතරින් ඔන්න ඔයාලට රස විඳින්න සුමියුරු හින්දී ගීතයක් අරගෙන ආවා.මේ ගීතය 1994 වර්ෂයේ දී ඉන්දියාවේ තිරගත වූ 1942 A Love Story කියන හින්දී චිත්‍රපටයෙන් තමයි උපුටා ගත්තේ.මේ ගීතය ගායනා කළේ කුමාර් සානු , රචනා කළේ ජාවේද් අඛ්තර් ඒ වගේම සංගීතය මුසු කළේ R.D.බර්මන්. මේ ගීය ගායනා කිරීම උදෙසා කුමාර් සානු 1995 වර්ෂයේ හොඳම ගායකයාට හිමි filmfare සම්මානය දිනා ගත අතර R.D. බර්මන් හොඳම සංගීතයටත් ජාවේද් අඛ්තර් හොඳම පද රචනයටත් හිමි filmfare සම්මාන එම උළලේදීම හිමි කර ගත්තා. ඒ වගේම ආදරෙන් ජනතාව මේ ගීය වැලඳ ගත්තා කිවුවොත් මම නිවැරදියි. ජාවේද් අඛ්තර් ඇත්තටම මනීෂාගේ කෙළිලොල් සුන්දරත්වය දැකලම මේ ගීය ලිව්වයි කියනවා. ඇත්තටම මේ ගීය පුරාම ඇය සුන්දර දර්ශන පෙළක් මවනවා.

हो ओ … एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
जैसे खिलता गुलाब,
जैसे शायर का ख्वाब,
जैसे उजली किरन,
जैसे बन में हिरन,
जैसे चाँदनी रात,
जैसे नरमी बात,
जैसे मन्दिर में हो एक जलता दिया, हो!
ओ… एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा!

हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
जैसे सुबहों का रूप,
जैसे सर्दी की धूप,
जैसे बीणा की तान,
जैसे रंगों की जान,
जैसे बलखायें बेल,
जैसे लहरों का खेल,
जैसे खुशबू लिये आये ठंडी हवा, हो!
ओ… एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा!

हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
जैसे नाचता मोर,
जैसे रेशम की डोर,
जैसे परियों का राग,
जैसे सन्दल की आग,
जैसे सोलह सिंगार ,
जैसे रस की फुहार,
जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा, हो!
ओ… एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा!
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा!

anil-kapoor-002
අනිල් කපූර්

හෝ ඕ…ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා
ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා,
ජෑ’සේ ඛිල්තා ගුලාබ්,
ජෑ’සේ ශායර් කා ඛ්වාබ්,
ජෑ’සේ උජ්ලී කිරන්,
ජෑ’සේ බන් මේං හිරන්,
ජෑ’සේ චාං’දනී රාත්,
ජෑ’සේ නර්මී කී බාත්,
ජෑ’සේ මංදිර් මේං හෝ ඒක් ජල්තා දියා, හෝ!
ඕ…ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා!

හෝ, ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා!
ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා,
ජෑ’සේ සුබහෝං කා රූප්,
ජෑ’සේ සර්දී කී ධූප්,
ජෑ’සේ බීණා කී තාන්,
ජෑ’සේ රංගෝං කී ජාන්,
ජෑ’සේ බල්ඛායේං බේල්,
ජෑ’සේ ලැහ්රෝං කා ඛේල්,
ජෑ’සේ ඛුශ්බූ ලියේ ආයේ ඨංඩී හවා, හෝ!
ඕ… ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා!

හෝ, ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා
ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා,
ජෑ’සේ නාච්තා මෝර්,
ජෑ’සේ රේශම් කී ඩෝර්,
ජෑ’සේ පරියෝං කා රාග්,
ජෑ’සේ සංදල් කී ආග්,
ජැ’සේ සෝලහ් සිංගාර්,
ජෑ’සේ රස් කී ඵුහාර්,
ජෑ’සේ ආහිස්තා ආහිස්තා බඪ්තා නශා, හෝ!
ඕ… ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා!
ඒක් ලඩ්කී කෝ දේඛා තෝ ඈ’සා ලගා

Javed-Akhtar-Rajya-Sabha-Speech-Simply-Sublime
ජාවේද් අඛ්තර්
rdburman
රාහුල් දේව් බර්මන්

අපි ගීතයේ අදහස විමසා බලමු.
අර්ථය:

හෝ…එක ගැහැණු ළමයෙක් දුටු විට ඒ වගේ හිතුණා.හරියට,
සුපිපුණු රෝස කුසුමක් වාගේ
කවියකුගේ සිහිනයක් වාගේ
ආලෝකමත් කිරණයක් වාගේ
වන මුවකු වාගේ
සඳ එළිය ඇති රැයක් වාගේ
මෘදු වචනයක් වාගේ
දෙවොලෙහි දැල්වෙන පහනක් වාගේ
හෝ……………..

උදෑසන සුන්දරත්වය වාගේ
ශීත ඍතුවේ අව්ව වාගේ
වීණාවේ තනුවක් වාගේ
වර්ණයන්ගේ සාරය වාගේ
ගෙතුණු ලතාවක් වාගේ
තරංග දඟරය වාගේ
සුවඳ රැගෙන ආ සීතල සුළඟ වාගේ
හෝ……………

රඟ දෙන මොණරකු වාගේ
සේද නූලක් වාගේ
සුරඟන රාගයක් වාගේ
සඳුන් දර ගින්නක් වාගේ
දහසය අබරණ වාගේ
ප්‍රබෝධයේ මල් වැස්සක් වාගේ
හිමින් හිමින් නැගෙන මත්බව වාගේ
හෝ………….

අහලා බලන්න පහළ link එකෙන් මේ ගීය ඔබට පුරුදු ද කියල.. ගීත දර්ශනයේ පෙනී සිටින්නේ අනිල් කපූර් සමගින් මනීෂා කොයිරාල යි.

අච්ඡා ඡාත්‍රෝ ! හම් අබ් චල්තේ හේං. තෝ ජානේ කී ඉජාසzත් දීජිඒ .
ඕර් ඵිර් මිලේංගේ.

හොඳයි ළමයිනේ ! එහෙනම් මම දැන් යනවා.ඉතින් යන්න අවසර දෙන්න.ආයිත් අපි හමුවෙමු.