දෙපා වාරු වේවා

Share

 

ළපටි, හුරතල්, පුංචි සමනලියක්.                                                                                                      එයාටම එයාගෙම වෙච්ච අහිංසක, ලස්සන හීන පොදියක් ඇති.

 

 

අසුනට බර වී කැරකෙන රෝද හතර   මතින්

දිවියට උර දී සුපිපෙන මල් කැකුළකි සෙමින්

සිටියට සැරසී දිදුළන සළු පිළි සිරි         වතින්

පපුවට මැදි වී තෙරපෙන සුසුමකි ළය   බරින්

 

පාද සලඹ මිණි කිංකිණි තාල තිය              තියා

නාද මිහිර වන්නම් මී විතක ගය                ගයා

සාද සුසර රසබර සිහිනයක තතු                කියා

මා ද සිතින් වෙහෙසෙනවා උරුම ලොව සොයා

 

දරා පැතුම් පොදියක් හිනැහෙන දාට

ඉරා තිමිර පටලය සුදිලෙන        දාට

වරා මලක් හුළඟට මුහු වෙන     දාට

සරා සඳක් පායයි කළුවර            රෑට

 

හිනැහෙන්නට සිහින දකින හිරු දෙවිඳුගෙ   සේලයෙන්

තවරන්නට පාට මහිම දේදුන්නක                නාමයෙන්

නැගිටින්නට පෙරුම් පුරන දෙපා වලට         වාරුවෙන්

වියැකෙන්නට එපා දෙන්න සිහින ලොවට     සීරුවෙන්

 

හිතත් එක්ක වෙලාවකට සුසුම් හෙළන     තරමක්

තවත් නොදැන හුදකලාවෙ හඬා වැටෙන   රහසක්

ගියත් දුරක ආපස්සට බලද්දි හැම             සැරයක්

මටත් නැද්ද මගේම පියවර මනින්න          වරමක්

 

විසිරි ලොවකි ඇත්තේ උස් අඩි නෙක නෙක මා වටා

රුසිරි රැසකි දැක්කේ සතුටින් ගී විඳ විඳ             නටා

දහිරි සිතකි ලද්දේ ඉවසාලන්නට ගත්                ඉටා

මිහිරි රුවකි මැව්වේ අරුණැල්ලෙන් පිදු රූ         රටා

 

ගලනු දැනේ නෙතු සඟලින් කම්මුල් පෙති තෙමෙන්න

දුවනු පෙනේ මං පෙත් හරි ඈතක ලොබ      බැඳෙන්න

නොයනු තැනේ විගසින් දුව විත් හෙමිහිට        විඳින්න

වඩිනු මැනේ අරුණලු මගෙ හීනය මට            දකින්න

 

image link: https://cutt.ly/dQ8B6xs

 
Tagged : / /