ගෞරවය පුද දෙන්න

Share

උඩු ගුවන සිපගන්න තැනූ මාලිගා සැම
යොමාගෙන සිත් බලා ඒ සැපට ළංවෙන්න
මසුරන් සොයා ඇදුණු දියුණුයි කියූ රටට
දිවි ගෙවූ සැටි මතක ඇති සැමට හූල්ලන

මේ පුංචි ලංකාවෙ තියෙන්නේ මොනවා ද?
“මුකුත් නෑ” පවසගෙන රටට අවමන් කෙරුව
මාන්නය හිස දැරුව නොමිනිසුන් අද කොයි ද?
නොදැනේ ද තවම මේ පින්බිමේ හදගැස්ම

දිවා රෑ නොබලාම අප සැමට දිවි දෙන්න
තමාගේ දිවිය තඹ සතයකුදු නොතකන්න
තරම් මිනිසත්කමක් දරන ඒ විරුවන්ට
ප්‍රේමයේ නාමයෙන් ගෞරවය පුද දෙන්න

ව්‍යසනයන් දස දහස් ගණන් ආවත් නිසැක
මේ පුංචි මුතු ඇටය රැඳේවී නොනැසීම
මිනිසත්කමට අරුත් එක් කරන් අපි සැවොම
දිරි දී නැගී සිටිමු ලක් මවට සැනසෙන්න

Image Courtesy – https://www.vikalpa.org/?p=29456

 
Tagged : / /