මේ කුළ බලා ඇදෙනා තුරු පෙමින් ලැදි

Share

සෙමින් සෙමින් ඇද හැලෙනා සීරාව
ළතෙත් කර සැනසීය ගිමනේ පීඩාව
වළාවක් වෙලා ඔබ මා වෙත ආව
සිසිල සලසන්න රැඳෙමින් මා ගාව

ළපැටි ව නැඟී මහපොළොවෙන් දළු ලාන
හැකි ලෙසකට වැඩුනා මා ලියලාන
යන්තම් ගෙවල් කණු පසු කර නැංගාට
මං තව දුරයි ඔබ ඈතයි ගව් ගාන

නිතරම මා සොයා දකිනට පැමිණෙන තෙක්
ඔබෙ මුදු සෙවණැල්ල පතමින් ඉර රස්නෙන්
ගනිමින් දින ගණන් නොසැලී සිටින ලෙසින්
සැමදා සිටිමි එනතුරු ඔබ, අයා දෙනෙත්

කළු කර මුහුණ ගොර හඬ නඟා විදුලි සැර
සට සට ගගා මහ වැසි වස්වා තදට
රවමින් ගොරවමින් තරවටු කළත් මට
පසුදින සිටින්නේ කිසිවක් නොම වූ ලෙසට

බිමටම සවි ව ඉගිළෙනු නොහැකිව ඉද්දී
නුඹ ඇවිදින් නැවතත් නුබ වෙත යද්දී
නොදනිතත් සදා ඔබ මා සතු විත්ති
සැම දා මේ කුළ හට හිමි තුරු ලිය මි

 

Featured Image : Watercolour Art by Dinithi Hemachandra