අවශේෂයක බිහිසුණු කතාවක්…

Share

පෙරදින යෝධයෙකු ලෙසින් වැජඹුණු
මෙදින සිරවුණි කුඩා ඉඩකට කිසිවෙකුටත් සිතිය නොහැකි තරමේ අද මා
ආලෝකය පැතිරවුවත් මුළු විශ්වයකට පෙර දා
කණාමැදිරියෙකු තරම් වේ අද එදා ලෙසින්
අනතුරක් නැති මුත් දුරට පෙර ලෙස්
ගෙනෙයි මහානතුරු ලං වුවහොත් නොරිසි ලෙස්

අඳුරු වලාවක ,චණ්ඩ කැලැඹුම් මැද විවර කලේ නෙත් මතකය පෙරදින සේ
ගතකලේ දිවිය මනරම්ව වෙමින් රළු ප්‍රචණ්ඩ යම් යම් ලෙසේ
අවසන සහසක් ලොව එකලු කරමින්
දැල්වුනේ පහනක් මොහොතකින් නිවී යන සේ
නිමේෂයකින් වෙළා ගති අඳුරක නොපෙනී යන තරම් ඇසිරුණි කුඩා ඉඩකට

එදා ප්‍රදීපස්ථම්භය නොවෙම් මා අද
වැටෙනා දේ ගිල ගන්නෙක් ය කලකදි පමණක් ආලෝකයක් විහිදුවන
ගෙවෙනා යයි නොහැඟෙන තරමේ කාලයක සිට
ගෙවා දමන්නෙම්ය අවසාන යුගය
කෙනෙකු වේ නම් ඇදී යන අසලින්
හකුලයි පලිහ හෙල්ලය සේ

අයෙකු මා සිටිනා දෙසට එන්නේ අයෙකු ඒ දෙස බලා සිටිද්දී
කිසිවක් නොදැනුන ද ලං වෙන්නා හට පෙනෙයි බොහෝ කාලය ගියා සේ බලන්නා හට
දැනෙන්නේ ලං වෙන්නා හට කාලය සෙමින් ගත වෙන බවක් ක්‍රමයෙන්
හමුවේය කණ්ණාඩියක් ආ මග දක්වන සුවිසල්
කිසිදා නොහැකිලෙන්නේ එය
සියල්ල පෙරටත් වඩා නිල් පැහැ ගන්නේය අවට ගැලවිය නොහැකිය තවදුරටත් හැඟෙයි පසු කල විට දර්පණය
පැමිණෙන්නේය ක්ෂිතිජයකට ආලෝකය පවා නිදහස් නොවෙනා
කාලය ගතවෙන්නේ බොහෝ සෙමින්යැයි පෙනෙන්නේ
දැනෙන්නේ අසම බරක් ඉසිලිය නොහැකි තරමේ හැකිලෙමින් දික් ඇදෙද්දී වැටෙන්නා
දකියි මා හොඳහැටි වෙමින් නූඩ්ලසයක් සේ වෙමින් අවසන්
සිරවූ කාලයේ අවසන් දසුන් දකිමින් සිරවී ඇති සේ
පවසයි දුරින් සිටි ඇත්තා වැටෙන්නා දුටුවේ මා හඳුනා ගත්තේ හොඳහැටි
හැකිවේද මා ද දක්නට පියාඹන පීරිසියක් වැනි ඉලිප්සය දුරදක්නයකින් සොඳසේ?

මූලාශ්‍ර

  1. http://www.astro.sunysb.edu/rosalba/astro2030/BlackHoles.pdf
  2. http://cds.cern.ch/record/343997/files/9801252.pdf
  3. http://www.staff.science.uu.nl/~hooft101/lectures/blackholes/BH_lecturenotes.pdf
  4. https://www.eso.org/public/archives/presskits/pdf/presskit_0001.pdf
  5. http://srjcstaff.santarosa.edu/~yataiiya/4D/Black%20hole%20theory.pdf
  6. Black Holes Educator Guide_NASA.pdf

ඡායාරූප මූලාශ්‍ර

  1. https://www.jpl.nasa.gov/edu/images/learn/slideshows/blackholes/slide-1.jpg
 
Tagged : /