පින්සාර මහින්දාගමනය

Share

ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතියේ, හර පද්ධතියේ, ශිෂ්ටාචාරයේ විකාශය නොහොත් නැගී සිටීම සැලකීමේ දී අපරිමිත වටිනාකමකට, උරුමයකට හිමිකම් කියන ඒ මහා ගෞරවණීය සිදුවීම; “මහින්දාගමනය”, පොසොන් පොහොය නිමිති කරගනිමින් පැදි පෙළක් ලෙසින් මෙලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන වගයි !

 

හිස් අදහස් ඉස් මුදුනින් මුල් බැස ගත් මෙබිමේ

ගස් තරු ගල් යකු මළවුන් බැතින් පිදුණු එසමේ

දොස් සබවස් නන් හර සුන් මොහඳුරෙ ගිලි උරුමේ

මිස්සක ගිර එකලු කළා කුලුණින් දෙසු දහමේ

 

රට කරන මහරජුත් තුටු පිණිස දඩයමේ

වැසියනට පණිවිඩය මේකයිද රජකමේ

දසරාජ දම් සපිරි සිහසුනක ගරු තෙමේ

පෙන්නුවා අම රසින් දම්විජයෙ සැනසුමේ

 

නිස්සාර දිවි පෙවෙත අරමුණෙහි පිහිටුවා

සංසාර දුරු කතර සිල් දියෙන් සනහවා

පින්සාර ඇරඹුමක හද ගැඹර අතුරුවා

දම්සාර මනු සුවඳ හෙළ කෙත ම වැපිරුවා

 

මිහින්තලා අඹ වනයට අනුබුදු හිමි මිහිඳු

වියන් වලා යහනින් අමතා පියතිස් නිරිඳු

රුවන් ගලා රන් දම් කඳ පහදා නෙත් දිනිඳු

පොසොන් කලා මහිමය විය ලක් දන තුඩ පසිඳු

 

කෙමෙන් කෙමෙන් මිසදිටු මත යෙදුණා බැහැරට

යෙහෙන් ගුණෙන් ජන ජීවිත පිරුණා සරුවට

පවෙන් දුකෙන් මුදවා සිත් හැරුණා දහමට

පිනෙන් බෙලෙන් ලක්මව පා තැබුවා නිවනට

 

Image link: https://bit.ly/35G9OYl

 

 
Tagged : / /