පර්යටනික ප්‍රේමය

Share

චණ්ඩ හිරු රැසින් වියළෙන

උණුහුම අධික වූ මගේ නිජබිමට

පියඹා ආ පර්යටන පක්ෂියා නුඹ

නුඹේ බිමෙහි සීත සමය බැවින්

සීතල දරන්නට නොහැකි ව

උණුහුම සොයා පැමිණි

කෙටිකාලීන නේවාසිකයා නුඹ

 

උණුහුමින් බරිත ව සිටි මා හට

ඔය පියාපත් අතර දැනුණ සිසිල

මහමෙරක් තරම් ම විය

සීතලෙන් ගැහෙන නුඹ

මගේ තටු අතර සඟවා

උණුහුම දුන්නෙමි හොඳින්

ආපසු නුඹ යන වග දැන දැනම

 

නුඹේ බිමෙහි සිසිර සමය

අවසන් වූ ඒ අඳුරු දිනය

අමතක වන්නේ කෙසේද මට

වසන්තය උදා වූ බව

දැන ගත් විගස ම නුඹ

පියඹා ගිය හැටි අපූරුවට

උණුහුම් පියාපත් සල සල

 

මා හැරදා නොයන්නැයි

අයැදීමට කොතෙක් සිතුණ ද

අකැපයි එය කෙරුමට

නුඹ පර්යටනිකයෙකු නිසාවෙන

සීත සමය අවසන් වූ විගස

නුඹේ නිජබිමට නුඹ යා යුතු බව

මා නොදැන සිටියා නොවේ සබඳ

 

නුඹේ සිරුරේ ඉහිල් සුවයෙන්

ලැබූ සැනසුම ඉතින් අවසන්

නුඹට වසන්තය පැමිණියත්

මෙහි ඉඩෝරයමයි තාමත්

උණුහුමින් වියළී නොමියදුණොත්

ඉඳින්නම් මං මග බලන්

ඊළඟ සීත සමයේ නැවතත්

Image Courtesy:

 
Tagged : / / /