මිරිඟුව සහ කඳුළු උල්පත

Share

හුඟාක් බලාපොරොත්තු තියා ගත්ත දේවල්

නොලැබුණාම දුක හිතෙනව තමයි…

හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු නැති උනේ,

කලින් ඒවා අයිති වෙලා තිබ්බ කෙනෙක්ටම නම්,

අලුතින් ඒ බලපොරොත්තු බාර ගත්ත කෙනා

අසරණ වෙනවා.

මොකද ඉර, හඳ, තරු, සුළඟ එක්ක වුණත්

සටන් කරලා දිනන්න පුළුවන් වුණාට,

මිරිඟුවකට රැවටුණ මුවෙක්ගෙ,

මිරිඟුව එක්ක සටන් කරන්නත් බෑ,

දිනන්නත් බෑ

 

එහෙම වෙලාවට කොච්චර දුක උනත්,

කරන්න පුළුවන් එකම දේ,

මිරිඟුව අත ඇරලා මුවා ආපහු එනකන්

බලන් ඉන්න විතරයි…

හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට කාලය ඒකට හරස් වෙනවා.

එක්කෝ මුවා පරණ බලාපොරොත්තු ළඟ

නතර වෙනවා

නැත්නම් ආපහු හැරෙද්දි පරක්කු වැඩියි

සැබෑ උල්පත හිඳිලා, එහෙමත් නැත්තම්,

උල්පත වට කරලා කවුරුහරි තාප්පයක් බැඳලා…

 

කාරණා දෙකක් තියෙනවා

ඒ තාප්පෙ හැදුවෙ, උල්පතට ආදරෙන්

වෙනත් කෙනෙක්, උල්පත රැක ගන්න නම්,

අඩුම තරමින් උල්පත සතුටින්…

හැබැයි ඒ තාප්පෙ හදා ගත්තෙ,

උල්පත විසින්ම නම්,

එහෙනම් ඒක හිඳිලා යනවටත් වඩා දුකක්

මොකද, ඒ කඳුළු උල්පත,

සදාකල්ම තනිකඩයි…

 

Image Courtesy: https://bit.ly/39jyFDW

 
Tagged : / / / /