ලිතියම් බැටරියක ආරෝපණය සිහින් පටලයකින්

Share

රයිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් විසින් බැටරිවල සහ සුපිරි ධාරිත්‍රකවල වඩාත් වැදගත් ගුණාංගයන් සමග සම්බන්ධ වන පරිදි සිහින් නම්‍යශීලී පටලයක් දියුණු කර ඇත.මේ සඳහා නැනෝ ප්‍රමාණයේ සවිවර නිකල්-ෆ්ලුවෝරයිඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාවිත කර ඇත. මෙම පටලය විද්‍යුත් රසායනික ධාරිත්‍රකයක් ලෙස හඳුන්වන අතර ප්‍රමාණයෙන් අඟලකින් සියයෙන් එකක් පමණ ගනකම වේ. එහි විශේෂත්වය වන්නේ ඉතා ඉහල විද්‍යුත් ධාරිතාවක් මෙහි ගබඩා කර තබා ගැනීමට ඇති විශිෂ්ට හැකියාව යි.

මෙම තාක්ෂණය ඕනෑම ආකාරයක විද්‍යුත් උපාංගයකට අඩු වැඩි වන ලෙස යොදා ගත හැකි ය.මේ සඳහා අවශ්‍ය ධාරිතාව පටල ස්ථර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමෙන් ඉහළ නැංවිය හැකි බව පවසයි. ඒ නිසාම නම්‍යශීලී පැළඳිය හැකි උපකරණ සඳහා භාවිත කළ හැකි අංගයන් අතර ඉදිරි පියවරක් දැනටමත් සනිටුහන් කර ඇත.

පුවත් ප්‍රකාශයන්ට අනුව මෙම සුනම්‍ය උපාංගයට ආරෝපණ-විසර්ජන චක්‍ර 10 000 කටත් නැමුම් වාර(bending cycles) 1000 කටත් පසු සියයට 76 ක ධාරිතාවක් පවතින බව තහවුරු විය.

screen-shot-2014-04-28-at-12-12-56-pm
පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධි පර්යේෂක ‘යැංග් යැංග්’ මහතා නිර්මාණය අතැතිව

“ලිතියම්-අයන උපාංගයක් හා සසඳන කල මෙහි ව්‍යුහය ඉතා සරල යි. ආරක්‍ෂිතභාවයෙන් යුක්ත යි.” මෙලෙස පවසන්නේ පුවත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී අදහස් දැක් වූ පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධි පර්යේෂක ‘යැංග් යැංග්’ මහතා යි.  “එය බැටරියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ නමුත් මෙහි පවතින්නේ සුපිරි ධාරිත්‍රකයක ව්‍යුහය කි.  මෙය සුපිරි ධාරිත්‍රකයක් ලෙස භාවිත කළහොත් අපිට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඉහල ධාරා ශීඝ්‍රතාවකින් ආරෝපණය කර ගත හැකි සේම ඉතා කෙටි කාලයකින් එය විසර්ජනය කර ගැනීමට ද හැකි ය. නමුත් අනිකුත් යෙදීම් සඳහා මෙය ඉතා සෙමින් ආරෝපණය වීමට මෙන්ම බැටරියක් මෙන් සෙමින් විසර්ජනය වීමට ද සකස් කළ හැකි බව අප සොයා ගත්තෙමු.” යි ඔහු තව දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ නිසා ප්‍රමාණයෙන් විශාල විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යක් ලෙස පරිසරයට බැහැර වන ලිතියම් බැටරි වෙනුවට පරිසර හිතකාමී නිර්මාණයක් ලෙස නුදුරු අනාගතයේදී මෙම සිහින් සුනම්‍ය පටල භාවිත වේවි.

ආශ්‍රිත සබැඳි පහළින්
www.sciencealert.com.au
http://dailyfusion.net