නිකිණි සඳ

Share

ඉංග්‍රීසි මාස ක්‍රමය අනුව ‘අගෝස්තු’ මාසයේ උදාවන ‘නිකිණි පොහොය’ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් පරිදි අපට කාරණා කිහිපයකින්ම සුවිශේෂී වේ.

  • ආනන්ද තෙරුන් අර්හත් ඵලයට පත්වීම.
  • පළමු ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වීම.
  • සේරුවිල මංගල චේතිය ඉදිකිරීම ආරම්භ වීම.
  • භික්ෂූන් වහන්සේලා පසුවස් එළැඹීම.

 

මෙම සටහනින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අනෙක් වැදගත් කාරණය මෙලෙසින් පැදි පෙළකින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

 

දෙව් බඹුන් නුබ ගැබෙන් බසිමින සාදු නඳ දෙති මනහර

නාග සෙන් සුර අසුර යක් ගොත් දෙපස පේ වෙති පිරිවර

සාර පින්වත් නොදුටු බලවත් මහා රැක සැදු එනුවර

සිහළ බොදු බැති සීල සුවඳින් වඩිති දළදා පෙරහැර

 

සිරිත් විරිත් කුල ඇවතුම් රැක ගෙනම

රජ දවසේ සිට නොබිඳෙන තෙද මහිම

අපේ කමයි ගැමි සුවඳයි එක ලෙසම

නුවර ඇසළ පෙරහැර කීවා උරුම

 

නිමල බුහුමන් පෙළහරින් මඟ එළා ලූ පාවඩ මතින්

සධාතුක දළදා සමිඳු පිහිටුවා වැඩු පෙර පින් බලෙන්

තාල අබිමන නඟා පියවර නිවුණු දැහැනක බඳු සෙමින්

ඉන්දිරාජා දළ නිරිඳු වැඩමවති බැතිබර තේජසින්

 

ලක්මවු ලක්දරු වෙත ආසිරි ගෙන්වා

සම්බුදු හිමි අපමණ ගුණ සිහි ගන්වා

සංස්කෘතිය උරුමය ලොවටම පෙන්වා

ඇසළ පෙරහැරයි සිරි විස්කම් දන්වා

 

කලා රසයෙන් අසිරි ගැන්වෙන සාරකෙත මුසු විසිතුරු

බලා පැතුමින් සැදැහැ සිත්තම ළයෙහි උපදන සුමියුරු

වලා අතරින් වැටෙන කඳුළක් දුටිමි මැදි කළ රන්තරු

නිකිණි සඳ පෑ දිනය අවසන මහනුවර පෙරහැර ගරු

 

imagelink: https://bit.ly/2Dx5ujq

 

 
Tagged : / /