පරණ තෑගි බල බල මා සැනසෙනවා

Share

මසකට වරක් නන් විසිතුරු    පුරෝගෙන

අහසට තරම් ළෙන්ගතු පෙම    දරාගෙන

උකසට ගත්තු පිය පදවිය          අරාගෙන

පහසට නතුව එන්නේ ඇය  සොයාගෙන

 

හැම මාසෙම වරදින් නෑ        එනවම   නේ

හඬ ඇහෙද්දි මම පිම්මේ         දුවනව නේ

ගොඩ බාද්දි දස අත  ඇහැ      යවනව නේ

කැමති ජාති සතුටිනි        තෝරනවා  නේ

 

මම ගියාම සෙල්ලම් බඩු      තෝරන්න

මාමා එනවා අම්මව            හම්බෙන්න

ඒ දවසට මහ ඉහළින්            පිළිගන්න

අම්ම ඉන්නෙ හරි සතුටින්  පේවෙන්න

 

අප්පොච්චගෙ මරණෙදි මම හුඟක්   පොඩී ලු

අම්ම එක්ක තනිඋනෙ මම එදා            ඉදල ලු

මෙහෙම බලල යන්නෙත් අපෙ මාම   විතර ලු

මටත් තෑගි ගෙනත් දෙන්නෙ ඒ       හින්දම ලු

 

ටැට්ටර් යන්තරෙ දාන්නෙ අපෙ ගෙයි   ඉස්සරහින්

ඩැයිවර් සීට් එකේ නැගල මම මහරජ     පෙනුමින්

මාමා නම් හරිම හොඳයි අපේ කඳුළු          පිසිමින්

අම්මත් ඉන්නේ මෙදාට මලක් වගේ          සතුටින්

 

මේ අහන්න පැටියෝ මගෙ පුංචි     පුතා

හතරවටින් කියයි කනට මුසා    ගොතා

ගණන් ගන්න එපා පුතේ ඔවැනි   කතා

මගේ අගය තේරෙයි ලඟකදි ම     යතා

 

එහෙම කිව්වෙ අන්තිමටම ආ     දවසේ

අම්මගෙ කුස මෝරනවා හොර රහසේ

ඈත දිහා බලමින් නිම් නැති       අහසේ

මට ඇසුණා අම්මගෙ සුසුමන් සැහැසේ

 

සිහින ගොඩක්  සුළඟේ පා වී   යනවා

මාමා ගැන හා හූවක් නැති     වෙනවා

අම්මත් දැන් දැන් නිතරම  මුමුණනවා

පරණ තෑගි බල බල මා  සැනසෙනවා

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2TPEyS8

 
Tagged : / / / /