පුරෝහිත

Share

වාසලේ මොකද්ද කසුකුසුවක්; අන්තප්පුරයෙන් ලොකු අවනඩුවක්! රජතුමා පුරෝහිත ව කැඳෙව්වා…

 

නේක බොජුන් රස සොයනා මැඳුරෙහි මහ රජුට

රෑක හැකි ද සඳක් වෙන්න කළුවර අහසකට

දීග ගියත් එක දවසින් පැවරෙන මගෙ නමට

මේක තමයි රහස මගේ නොසිඳි තරුණ කමට

 

පැහිච්ච කෙස කළු සුදු මුහු ඉහ නිකට

ගැහිච්ච වක දුන්නකි කොන්දෙන් දෙකට

වැහිච්ච තෙත කම්මුල මදයෙන් හොඳට

නැහිච්ච මම සදනෙමි උන්ගේ සතුට

 

ගලද්දි මැදියමෙ හීතල ඇඳිරිය

වඩින්න යහනට සැරසී කිඳුරිය

විඳින්න මට උණුහුම පිරි කෙඳිරිය

කියන්න, මම රජෙක් නේද සොඳුරිය

 

හිරු සැඟවෙන ගොම්මනටත් පෙර සිටම

පසුදින අරුණලු පායා එන තුරුම

නිදි නැති සමහර දිගු රෑ වෙහෙසවම

ඉටු කරනෙමි මෙහෙවර මම අකුරටම

 

දැන් අවනඩුව අහවරයි, අවංක පුරෝහිතගෙ කැපකිරීම නිසා. සේවය අගයනු පිණිස ගම්වරයකුත් ප්‍රදානය කෙරුණා

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3sJlCC1

 

 
Tagged : / / /