පනාමුරේ ප්‍රතාපය

Share

අයිතිය වෙනුවෙන්, ජීවිතය වෙනුවෙන්, නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරපු අමරණීය වීරයා.

පනාමුරේ ඇත් රජුන්ට උපහාරයක්ම වේවා !

 

පනාමුරෙහි ඇත් ගාලකි වන මැද හිර ගෙයකී

මහ ඉහළට දිවෙන පවුරෙ සවි බිඳලනු නොහැකී

කොටු කර හීලෑ කර මුදලට ගනුදෙනු රැසකී

මෙදිනෙහි මෙහි සිටි අලි ඇත් ගණනින් විසි හතකී

 

විසි හයක් ම බැඳ දැමුවත් ඇති දහිරිය යොදලා

එක අලියෙක් තව ඉතුරුයි වස හොඳට ම කිපිලා

ගාල කඩන්න ම සැරසුම වෙර ගෙන එහි හැපිලා

තනිව කරන සටනකි දුටු නෙත් පුදුමින් පිරිලා

 

ඇත් ගාල ම වට කරගෙන මිනිසුන්ට

හිතෙහි ගින්න වැඩි වෙන හැටි ඇවිළෙන්ට

අලි මන්තරවලටත් බැරි නවතන්ට

සිදු වෙනවා තීරණෙකට එළැඹෙන්ට

 

එඩිය සපිරි අදිටන පහු බහිනු නැතී

මේ ජවයෙනි බැඳපු අලිත් කුපිත වෙතී

ඇත් ගාලෙහි අර්බුදයක් නැගෙනු ඇතී

අලියා ගාලෙන් මුදන්න අණක් දෙතී

 

අලි ගාලෙහි දොර එලෙසින් විවර කෙරෙන්නේ

තනි අලියට යාමට ඉඩ හසර සදන්නේ

මගේ එවුන් තියලා මම කොහොම දුවන්නේ

කලින්ටත් වඩා කිපෙමින් සටන් වදින්නේ

 

 දවස් තුනක් මේ අයුරින් ගතවෙනවා

කුපිත ඇතා තව තව තව සැර වෙනවා

බැඳපු අලිත් ආයෙ ම කලබල වෙනවා

එක එක විසඳුම් දැන් ඔළුවට එනවා

 

එකෙක් නිසා විසිහය අත අරිනවද

එකෙක් නිසා සිහිනය බොඳ කරනවද

එකෙක් නිසා මෙච්චර දුක් මොනවටද

එක උණ්ඩෙන් අරගලෙ නිම කරනවද

 

කවදත් ගිනි බටයෙහි වැඩ හොඳට හුරු

කැඳවනවා උඩු ගුවනින් වෙඩික්කරු

හිසට බලපු මානය වරදිනව බොරු

එසඳ කඩා වැටුණා ඇත් රජුන් ගරු

 

තම වරිගය වෙනුවෙන් පරදුවට දිවිය තියා

නිදහස කාටත් උරුමයි අයිතිය ගැන කියා

නායකයෙක් ලෙස නොමැකෙන රන් අකුරින් ලියා

පනාමුරේ රජු මිනිසුන් නැති ලොවකට ගියා

 

ලංකාවේ අවසාන අලි ගාල. ගොඩක් දේවල් වෙනස් උනා මෙතනින්. තවත් කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. https://bit.ly/3sEKMlN ගිහින් කියවලාම බලන්න.

 

Image link: https://cutt.ly/klBhDlv

 
Tagged : / / /