ආදරණීය සිබිල් නැන්දේ ….

Share

තමන්ටම ආවේණික වූ, අද්විතීය ලේඛන සහ චිත්‍ර කලා ශෛලීන් තුළින්, දැයේ දුවා දරුවන්ගේ පටන් වැඩිහිටි, මහලු කොයි කාගෙත් ගුණ සුවඳ, ආකල්ප විකසිත කළ, හෙළයේ “සුන්දර ළමා ලේඛිකාව”, සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණියන්ගේ අභාවය වෙනුවෙන්, මහත් සොවින්, බැතියෙන් පිදෙන පුංචි ගුණ කථනයකි මේ….

 

පුංචි කාලෙ පොත් කියෙව්වෙ එකම කෙනෙක් හින්දා

පුංචි හිතට ආසාවක් ගෙනත් දුන්නු හින්දා

තාමත් අපි පොත් හොයන්නෙ ඒ කැමැත්ත හින්දා

ලංකාවට අකුරු කළේ ඔයයි සිබිල් නැන්දා

 

සාරධර්ම ගුණ මිණිමුතු දෝතින් ගෙන බන්දා

කතා එක්ක රූප හැඩට ජීවිතෙ පද බැන්දා

සිංහලකම සිරිත් විරිත් අපිත් ඉතින් වින්දා

ලංකාවම හැඩ මැවුවේ ඔයයි සිබිල් නැන්දා

 

හිත පිරෙන්න ලස්සන අදහස් සිතුවම් ඇන්දා

මුව පිපෙන්න හැමදාමත් සිනහව රස කැන්දා

කියවපු හැම පොතක් ගානෙ පින් පුදමින් වැන්දා

පුංචි රටට පණ දුන්නේ ඔයයි සිබිල් නැන්දා

 

අහන්න වුණු ආරංචිය මගෙ හදවත බින්දා

වේදනාව වචන කරන්නේ කොහොමද මන්දා

මකන්න බැරි කඳුළු ගොඩක් අපේ හිතේ රන්දා

අහසේ තරු පොකුරෙ මැදට ගියා සිබිල් නැන්දා

 

Image link: https://bit.ly/2ZnUBaU

 
Tagged : / /