කොරෝනාව දුරු වී දහම් සිසිලෙන් ලොව නැහැවෙන පින්බර පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා !

Share

 

වසංගතයක් වෙලා මුළු ලොවම
නිහඬ කර ඇත අද මිනිස් දිවියම
ගහට කොළට ද සතා සිවුපාවුනට
ආශිර්වාදයක් විය එය නොදැනිම

කාලය ගෙවි ගෙවී යද්දි ඔහොම
මැයි මාසයද අවසන් වුණි අප නොදැනිම
හදන් වලා අතරින් එබි එබි හෙමින
පසළොස්වක පෝයක ඉඟි දුනි අපට

පොසොන් අසිරියෙන් ලක්මව නැහැවෙද්දී
බොදු බැති ගී සැමතැන රැව් පිළිරැව් දෙද්දී
බුදුන් කෙරෙහි සිත් තුළ බැති උපදිද්දී
මෙවරත් සිල් ගනිමු නිවසෙහි පසුවෙද්දී

මරු පරදවා බුදුබව ලැබගත් සමිඳා
දෙසූ දහම් ලක්මවට ගෙන ආ හිමි මිහිඳු එදා
අම්බස්තලය වෙත පැමිණි පුන් පොහෝදා
සමරමි පොසොන් දින බැතියෙන් සිත පහදා

අහිංසකම පැතුමක් පතනෙමි මෙන්න
ජන ජීවිතය නැවතත් පෙර ලෙස වෙන්න
ලෝ වැස්සන් සැම හට සෙත් ඇති වෙන්න
ඉක්මනින්ම කොරෝනාව පහවෙන්න

 

Written By : Savindu Gunawardhana 

Image Courtesy :  https://images.app.goo.gl/pM5rFCL7DRArcZU16

 
Tagged :