පියයුරු පිළිකා සඳහා හේතු වන BRCA1 ජාන විකෘතිය – Mutation of BRCA1 gene increases the risk of breast cancers

Share

BRCA1 (සහ BRCA2) ජාන විකෘතිය යනු කුමක්ද?

BRCA1 හා BRCA2 ජාන යන දෙක ප්‍රවේණිගත වන පියයුරු හා ඩිම්බ කෝෂ ආශ්‍රිත පිළිකා සඳහා යම් කිසි සම්බන්ධයක් ඇති බව විද්‍යාඥයින් විසින් මේ වන විටත් සොයා ගෙන ඇත. ඉහත සඳහන් විකෘති ජාන වලින් එකක් හෝ ඇති කාන්තාවන්ගේ පිළිකා අවධානම 87%කින් පමණ ඉහල යන අතර ඒවා ඇති පිරිමින්ට පුරස්ථි ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිත පිළිකා අවධනාමක් පවතින බව සොයා ගෙන ඇත.ඉහත ජාන මිනිස් සිරුරේ DNA නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉවහල් වන අතර මේවායේ හට ගන්න විකෘති තත්ත්වයක් එම නිසියාකාර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට බාධා හෙලන අතර පිළිකා සෛල වර්ධනය සඳහා ද හේතුවක් වේ.

ව්කෘතියක් ඇති බව පරීක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද?

රුධිර සාම්පලයක් මඟින් මේ පිළිබඳ නිගමනය කල හැකි නමුත් වර්ථමානයේ එම පරීක්ෂණ වල මිල ගණන් ඉහල අගයක් ගන්නා අතර ඉදිරි අනාගාතයේදී එම මිළ ගණන් සාමාන්‍ය අගයකට එනු ඇතැයි විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරනු ලබයි. කෙසේ නමුත් එම විකෘති තත්ත්වයන් පිළිබඳ දැන ගත හැකි වෙනත් ක්‍රම ද තිබේ. එනම් පිළිකා වල ප්‍රාථමික අවස්ථා, පවුලේ වැඩි පිරිසක් පිළිකා වලට ගොදුරු වී තිබීම වැනි දේ මේ විකෘති තත්ත්වයක් හඳුනා ගැනීමට උපකාරයක් වේ.

පිළිකා සඳහා ප්‍රතිකාර තිබේද?

මේ පිළිකා සඳහා ද අනුගමනය කරනු ලබන්නේ අනෙක් පිළිකා සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියා පිළිවෙතම වේ. සමහර විටෙක පියයුරු ඉවත් කිරීමේ ශල්‍යකර්ම වලට භාජනය වීමට කාන්තාවන් හට සිදු වේ. මේ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම පිළිකාවේ මූලික අවධියේදීම හඳුනගැනීමෙන් ඉතා පහසු වන අතර පිළිකාව සම්පූර්ණයෙන් සුව කර ගැනීමටද ඉවහල් වේ. වර්ථමානයේ මේ ජාන දෙක ආශ්‍රිත පිළිකා සඳහා “PARP නිෂේදක”නමින් නව ඔසුවක් නිර්මාණය කර තිබේ.

පිළිකාව හට ගැනීමෙන් පසු ප්‍රතිකාර කිරීමට වඩා එය ඇති වීමට කලින් හඳුනා ගෙන එමඟින් වැලකී සිටීම ඉතා යෝග්‍ය කරුණක් වේ. ඒ සඳහා මේ ජාන විකෘතිය ගැන අවධානයකින් පසු වීම කල යුතු වේ. පිළිකා අවධානම පරික්ෂා කිරීමේ විවිධ පරීක්ෂණ වලට නිසි වයස් කාණ්ඩ වලදී ලක් වීමෙන් මෙම අවධානම් අවස්ථා හඳුනා ගත හැක.

References : http://www.sciencealert.com.au/features/20131405-24368-2.html

 
Tagged :