විද්‍යාව හා අවිද්‍යාව

Share

geeth

දුටිමි පණ්ඩිත සඳැස මම අද
විද්‍යාව ඔබ පටලවා ඇත..
සබඳ මා පෙරළුවෙමි සකු පොත
කියා දෙමි සිංහල මුලින් මම..
“විද්යා භූෂණම් පුරුෂ භූෂණම්”
(විද්‍යාව මිනිසාගේ ආභරණය යි)
මතක ඇති හොඳ ශ්ලෝකයකි සඳ
විද්‍යාව යනු අධ්‍යාපනය මිස
හුදෙක් නිව්ටන් ඇපලය ම නොව එය
ඉඳින් අප කරනුයේ විද්‍යා
ඉගෙන ගන්නට පෙර පඬිවරුන් බස්,
නිව්ටන් අයින්ස්ටයින් ආකිමිඩීස්
ඔව්හු විය මහ ගුරුවරුන්
දැන ලොවෙහි යන අත පෙරළ වූ
විෂය දහසින් සබැඳි විද්‍යා
කරනු බුදු වදන සිත් හි දරමින්..
දහම්, ගුණ ගැන පබැඳි ගාථා..
ජෛව රසායන ගණිත භෞතික විද්‍යාවවල් මෙන් නොවේ සකි..
එම නිමල් දම්..
සාංදෘශ්ඨික, අකාලික, ඇවිත් දුට හැකි
ඊයේ අද පමණක් නොවේ
මේ වෙනස හෙටත් එලෙසම තර්ක කරමින්
නව විද්වතුන් තව මෙයම වැරදි යි මෙයම හරි යැ යි
මේව ගැන පසුතැවී කලකිරී මන් ද?
අහෝ මට අමතක ම විනි
මා තවම සාම්ප්‍රදයික සිසුවෙක් මි..
ඉලක්කය ඇති කර ගනිමු..
ඔබ මා…
‘ගුරු සිත නොරිදවා වේලාව නොවරදවා
බැති පෙම් උපදවා අකුරු උගනී කුමරු සොඳවා”
වදන් කවි පොතෙන්….

ගීත්..