සත්සර 2013

Share

“කදුල ඉතින් සමාවෙයන්..
අපි වෙන්ව්මු අද හවසට
මගේ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනිරකින්නට..”

ඔන්න ඔහොමයි ඒක පටන් ගත්තේ..,
ඔය ඇහුනේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙ  විද්‍යා පිඨයේ භෞතික විද්‍යා අංශය මගින් සැම වර්ශයක් පාසාම සංවිධානය කරන සත්සර ගී ප්‍රසංගයේ ආරම්භයයි.. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය කියන්නේ පොත පතට  සීමා වු කටයුත්තක් පමණක් නොවෙයි. විශ්වවිද්‍යාලය තමා ළග ඇති නොයෙක් දක්ෂතා ඔප් නැංවිමත් ජිවිතයට වෙනත් අහරක් වු අත්දැකීම් සමුදායක් එක් කරගැනිමට අවස්ථාව ඇති සම්පත් බිමක් කිවහොත් නිවරදි යි.අන්න ඒ භුමියේ කියු අරමුණ සාක්ෂාත් කිරිමේ ප්‍රයන්තයක් ලෙස සත්සර ප්‍රසංගය එලි දැක්වුවා.. මෙහි වැදගත්ම විශේෂත්වය වන්නේ විද්‍යා පීඨයේ සේවය කරන අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලයටත් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ටත් මේ ප්‍රසංගයේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරිමට අවස්ථාවක් ලැබීමයි.

සත්සර ප්‍රසංගයට භෞතික විද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය හා මහාචාර්යවරු තම ගීතමය දායකත්වය මැනවින් ලබා දුන්නා. ඒ අතරින් මහාචාර්ය ජයනෙත්ති , මහාචාර්ය රෝසා මෙන්ම කණිෂ්ඨ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නයන රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ආචාර්යවරු ‍රැසක් ගායනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එමෙන්ම අනධයන කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ද සිසුන් විසින් ද ගායනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.  ඒ සදහා අවශ්‍ය සංගීතය මෙහෙවුයේද පිඨයේම සිසුන් විසින්.