පෙම් කුසුම අද කොහෙද

Share

මතක පොත පෙරලන්න
හදන හැම මොහොතකම
සැඟව ගිය කඳුළු බිඳු
සිපගනී දෙකොපුළම

හැම පුංචි පිටුවකම
නුඹෙ මතක ගොන්නකම
සිරවෙන්න වෙන අයුරු
දරාගන්නේ කොහොම

අඳුරු කර මගෙ ලොවම
වෙන ඉසව්වක් වෙතට
ගිය දිනම මැලව ගිය
පෙම් කුසුම අද කොහෙද

මිලිනව හැලී ගිය
රෝස පෙති මතින් හෙට
අලුත් පෙම් කතාවක්
නුඹෙ නමින් ලියැවේද

 

Image Courtesy-http://wallperio.com/download-wp603678751.html

 
Tagged : /