වැලිකඩ විලාපය

Share

නිදහස කියන්නෙ මොකක්ද? ඔයාලට නොදැනෙන නිදහසේ තියෙන ඒ වටිනාකම. ඕක තේරෙන්ඩ නම් නිදහස අහිමි වෙලාම, ඒ කිව්වෙ මේ මම වගේ දඬුවමකට ලක් වෙලාම බලන්ඩ ඕන, හැබැයි හිතන්ඩවත් එපා, මෙතෙන්ට නම් වැරදිලාවත් එන්ඩ.

ලෝකෙ මිනිස්සු මම දකින විදියට නම් කොටස් දෙකයි.

එක කොටසක් තමයි මම වගේ වරද්ද ගෙන ඇතුළට ආපු අය.

අනික් කොටස තමයි කවදහරි නොහිතන වෙලාවක ඇතුළට එන්ඩ බලන් ඉන්න තාම නම් ඇවිත් නැති ඔයගොල්ලො වගේ අය.

හැබැයි පරිස්සමින්, දැන් ඔය එළියෙ හිටියට ඊළඟ මොහොතෙ ඇතුළට එන්ඩ සිද්ද වෙන්ඩ පුළුවන්.

ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමින්…

ජම්පරයක් කියල එකක් ඇඟට දමාගෙන, මේ අපාය ඇතුළෙ ගතවෙන හැම තත්පරයක් ගානෙම මම මැරි මැරී උපදිනවා. ඉස්සර මම ගත කරාපු ඒ ජීවිතය මතක් වෙනකොට…. නෑ, නෑ, එක්කො ඕන නෑ, මාස ගානක් භාවනා කරලම තැන්පත් කරගනිපු හිත, ඔය අමිහිරි අතීතය මතක් කරගෙන ආයෙ නම් මට කොහොමටවත් පාරවා ගන්න නම් බෑ…..

 

නිමේෂයක් ගත වෙන්නෙත් හීන්     සීරුවේ

හිත එක තැන තියා ඉන්නෙ තදින්   වාරුවේ

අතොරක් නැති සෝ සුසුමන් පපුව  පෑරුවේ

දෛවය මේ ලෙස වෙන්නැති ලියුවෙ  පූරුවේ

 

ජම්පරයක් පටවගන්න හිතුවේවත්              නැති

අම්බරයක් අඳුරු වෙන්න එක මොහොතක්  ඇති

තප්පරයක් ඉවසුව නම් හදෙ උපදා              බැති

කප්පරයක් සැනසෙන්නට බැහැ සසරට      ගැති

 

හිරකරුවොත් මිනිසුන් යැයි    පවසනවා ලු

සතර අපායම මෙතැනයි         සඟවනවා ලු

ඇතුළෙ අපේ දුක අහන්න කවුරුත් නැති ලු

බිත්ති හතරෙ අහීමානෙ කඳුළු     පිරුණ ලු

 

තරුණ වයස දැන් ටික ටික     නික්මෙනවා

පිරුණ ජවය සවිබල වෙර        අඩු වෙනවා

අරුණ මැකී මන්දාරම                 රජයනවා

කරුණ අසන වාරය තව           කල් යනවා

 

අසරණ මගෙ දෙමව්පියන් බලන් කියන්  ඉන්න

වසර විසිතුනක් ඇතුළෙම ගෙවිල ගියා    ඔන්න

කවදාවත් යළි ලෝකෙට වරදක් නොම වෙන්න

අනේ සර් පින් අත් වෙයි මට අවසර        යන්න

 

Image Courtesy :https://bit.ly/2KxUxiE

 
Tagged : / /