සුමධුර ශ්‍රද්ධාංජලී 2017

Share

වෙසක් පුන් සඳේ කිරණින් එකලු වූ මැයි මස  08 වැනි දින රාත්‍රියේ ශ්‍රද්ධාංජලී බැති ගී ප්‍රසංගය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ පැවැත්විණි.  විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කඨිකාචාර්යවරුන් සහ සිසු සිසුවියන් රැසක් බැති ගී සරණිය රස විඳිම සඳහා එක් රොක් වී සිටියහ.

ශ්‍රද්ධාංජලී  2017 භක්ති ගී ප්‍රසංගය සංවිධානය වූයේ විද්‍යා පීඨයේ දෙවන වසර සිසුන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ පළමු වසර සිසුන්ගේ සහභාගීත්වය තුළින් ය. සොයුරු බැම්මෙන් බලගැන්වුණු වෙහෙසකර වෑයමක මියුරු ඵලයක් ලෙසින් ශ්‍රද්ධාංජලී වේදිකා ගත විය.

දින ගණනාවක් පුරා පළමු වසර සිසුන්ගෙ අඛණ්ඩ සාමුහික ප්‍රයත්නයක් ලෙසින් නිර්මණය වු වෙසක් කූඩු  1000 ආලෝකයෙන් සැරසී ගත් විද්‍යා පීඨයම බැබලුණි. වාද්‍ය වෘන්දය විසින් වැයුණු මියුරු නාද රටා සමග සංකලනය වු බැති ගී හඬින් මුළු පරිසරයම ගීතවත් විය. බුදු ගුණ සිහි කරමින් ගැයු බැති ගී වාතලය සිසාරා රැව් පිලි රැව් දෙන්නට විය.

ඒ ශ්‍රද්ධාංජලී රැයයි. බැති සිත් පෙරටු කර ගෙන ගී ගැයූ වෙණ වැයූ රැයයි…..

 
Tagged : /