රාත්‍රිය උදා වුණා නින්ද ඇයි නො එන්නේ….

Share

අහස් යානයක් හා නො දෙවෙනි ලෙස කාලයත් සමග පියාසර කරන්නට විය.

ගෙවී ගිය සෑම දිනකම සිත විමසන්නට වූයේ එකම එක ප්‍රශ්නයකි.

සිව්වන දිනක් උදා වී හෝරාවකුත් ගත වී හමාර ය.

වෙනදා මෙන් අදත් ඇය සමඟ ගත කළ මොහොත මතකාවර්ජනයේ යෙදෙන්නට විය.

කිනම් දෙසින් ඇය පැමිණියත් ඔහුගේ හදවත අවදියෙන්ම වනු ඇත.

සුපුරුදු ලෙස අන්ධකාරය රජවන්නට විය.

අදත් එදා මෙන් සිත විමසන්නේ එදා අසන්නට වූ ප්‍රශ්නය ම වේ.

රාත්‍රිය උදා වුණා නින්ද ඇයි නො එන්නේ….

Image credits: https://goo.gl/awCZUd