‘බැඩ්මින්ටන්’ ඉසව්වෙන් ‘අන්තර්පීඨ’ ක්‍රීඩා තරගාවලිය ‘යළි’ ඇරඹුණු වගයි !!

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 'වාර්ෂිකව' පැවැත්වෙන මූලික ක්‍රීඩා විශේෂාංග දෙකකි.ඒ, (fresher's) ... Read more

මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාගාරය උණුසුම් වේ!!!

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බැඩ්මින්ටන් තරඟ ජූලි මස 20, 21 සහ 22 යන තෙදින ... Read more

නවක සිසු කෙළිබිමේ ගෙවුණු තවත් එක් දිනයක්…

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුනගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ තෙවැනි දින සනිටුහන් කරමින්, එහි බැඩ්මින්ටන් ... Read more
Tagged :