දින ගැන ගැන එළැඹෙන තුරු ඉඳපු තරම් නවක හටනෙ මිහිර මැව්වෙ ඔබයි කැරම්

පුරා මාසයක කාලයක් මුළුල්ලේ, තරඟ ඉසව් විසි නවයක් යටතේ කලඑළිගැන්වෙන ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයත්, සහෝදර ... Read more

විද්‍යා පීඨයේ ජය ඝෝෂා මැද කැරම් තරඟ අවසන් වෙයි…

Fresher's වසන්තය 2018.05.01 දින උදා වූයේ බොහොමයක් බාධා පසුකරගෙන ය. ඇරඹුමේ දීම නැවතීමේ තිත සනිටුහන් ... Read more

කැරම් තරග අවසන් වේ

2017 මාර්තු මස 06 වන දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නවක සිසුන්ගේ අන්තර් පීඨ ක‍්‍රීඩා උළලේදී ආරම්භ වූ කැරම් ... Read more
Tagged :