අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රිකට් ශුරතා තරගාවලිය…

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ක්‍රිකට් ශුරතාවය දිනාගැනීමට කොළඹ ... Read more

ක්‍රිකට් කෙළිබිමට පෑයූ නවක තරු…

ශ්‍රී ලාංකික හදවත්වලට වඩාත් සමීප වූත් ලෙන්ගතු වූත් ක්‍රීඩාවක් ඇත්නම් එය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බව ... Read more

එදා කෝඩුකාරයින් වූ ඔවුන්, තවදුරටත් එසේ නොවන්නේය…..

කෝඩුකාරයෙකු කියූ පමණින් ඔබට මුලින්ම සිහියට නැගෙන්නේ ශ්‍රී පාදස්ථානය මුල් වරට වැඳ පුදා ගන්නා ... Read more
Tagged :

නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල ක්‍රිකට් තරගාවලියත් සමඟ ඉදිරියට.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ සයවන දිනය ක්‍රිකට් තරගාවලියත් සමඟ ඉතා උණුසුම් ... Read more
Tagged :