පිටිය සිසාරා තෙද බල සවි රැන්දූ නවකයන්ගෙ අභිමානය ඇල පන්දූ

2019 නවකයන්ගේ කුළුඳුලේ හටනේ අට වැනි කෙළි අදියර 'රගර්', (සරසවි බසින් කිවතොත්, ඇල පන්දු) තරග ... Read more

UCSC ටෙනිස් පිටියේ ජය කෙහෙළි නංවයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෝඩුකාරයන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයයන් උරගා බලන 2019 වසරේ නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා ... Read more

දින ගැන ගැන එළැඹෙන තුරු ඉඳපු තරම් නවක හටනෙ මිහිර මැව්වෙ ඔබයි කැරම්

පුරා මාසයක කාලයක් මුළුල්ලේ, තරඟ ඉසව් විසි නවයක් යටතේ කලඑළිගැන්වෙන ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයත්, සහෝදර ... Read more

හොකී සමඟින් කෙළි වසන්තය ඇරඹෙයි.

එකම කිරුළක් වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු දල්වාලමින් කොළඹ සරසවි කෝඩුකාරයින්ගේ මහා කෙළි ... Read more