ඉසුරුමුණිය නුරාවත

ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ මේ කිව්වට! "තිසා වැවෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා, රන්මසු උයනෙ සැතපිලා විවේක ... Read more

සියවස් පුරන කොළොම්තොට විදු පීඨය…

“පුතා කැමති ලොකු වෙලා Doctor කෙනෙක් වෙන්න ද? Engineer කෙනෙක් වෙන්න ද?”

Read more

දේශගුණ විපර්යාස හා ඉපැරණි බයිසන්තියානු අධිරාජ්‍යයේ බිඳ වැටීම

ඇමරිකානු විද්‍යා අධ්‍යයනායතනයේ සම්මන්ත්‍රණ වාර්තා (PNAS) ජර්නලයෙහි පළ වූ ලිපියකට අනුව ... Read more