මුළුතැන්ගෙයින් තරඟ බිමට ගෙන ආ කාන්තා ශක්තිය…

දහස් ගණන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සිහින සැබෑ කළ, සියල්ලන්ට ම ජය පැරදුම හුරු කළ ලොව ... Read more

රන් පොරොන්දුව කඩ නොකළ බීජිං ඔලිම්පික් උළෙලේ ප්‍රේමණීය ශක්තිවන්තයා

ග්‍රීසියේ ඔලිම්පියා නගරයේ සියුස් දෙවියන්ට උපහාර පිණිස ඇරඹි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල ... Read more

කිරුළු නොපළන් අසහාය අපරාජිත පරාජිතයා

ඔහු නමින් සියවසේ විශිෂ්ටත ම පරාජිතයා ලෙසින් විරුදාවලිය ලත් රණතුංග කරුණානන්දයන් ය. ... Read more