නිර්මල බුදු දහම ලක්දිවට උරුම වුණු පොසොන් පොහොය බැති සිතින් සමරමු

එදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකි.

'තිස්ස, තිස්ස'

මිස්සක ... Read more

පොසොන් පොහොය, මහින්දාගමනය සහ බෞද්ධ දර්ශනය

අද පොසොන් පොහොය. වෙනදා මෙන් මෙවර විහාර භූමිය සැදැහැවතුන්ගෙන් පිරී නොගියත්, ගමක් ගමක් පාසා දන්සල් ... Read more