සම්බුදු තෙමඟුලේ සැබෑ අරුත තේරුම් ගනිමු

මැයි මාසය ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ ජනතාවට ගෙන එන්නේ සුපහන් හැඟීමක්. ඒ අන් කවරක්වත් නිසා නොව ... Read more

සුපින්බර වෙසඟෙහි මෙත්සිත් සිහිවැනුම

බුද්ධශූන්‍ය කල්ප සහසක් අතික්‍රමණය කරමින් සපැමිණි බුද්ධෝත්පාද කාලයක, ක්ෂණ සම්පත්තිය ඇසුරු ... Read more

වෙසඟේ වඳිමු අපි සම්බුදු සමිඳාණෝ…..

රන්මව් සොඳුරු මහමායා කුමරි කරා පින්කඳ මහරු දැක විත් නල දසත සරා පුන් රිවි තඹරු විකසිත ලෙද දෙරණ ... Read more