නව ශූරයින් බිහිකළ නවකයන්ගෙ වොලිබෝල් ශූරතාවය

කොළඹ සරසවි කෝඩුකාරයින්ගේ නවක කෙළි වසන්තය දිනෙන් දින උණුසුම් වෙමින් පවතින අතර ඒ අනුව ... Read more

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය අත්පන්දු තරගාවලිය

2018 ජූලි මස 21, 22 හා 23 තෙදින පුරා, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති අන්තර් ... Read more

Freshers’ Volleyball blazes the score board.

Marking the 10th day of freshers’ championship, volleyball matches were held on 8 th March 2017 at the indoor stadium. All the faculties brought their male and female teams to lead the scoreboard points towards victory. Teams were high spirited, courageous ... Read more
Tagged :