ගුරුමෑණිවරුන්ට ගුරුපියවරුන්ට උපහාරයක් ම වේවා !

Share

ගුරු සේවය සදාකල් පිදේවා, ගෞරව බුහුමානයට පාත්‍ර වේවා !

 

වරද දුටු තැන පෙන්නුවා යළි යළිත් වරදක්           නොවෙන්ටා

දෙපය සවි බල ගැන්නුවා අට ලෝ දහම් මැද            නිවෙන්ටා

අමිල මනුදම් රැන්දුවා බබළමින් මතු මතු                  රැඳෙන්ටා

පිනෙහි තුන් සිත බැන්දුවා මහ රෑක සඳු සේ               දිලෙන්ටා

 

මවුන් පියන් විලස ම සිත් ගඟුල                                   දොවා

රජුන් තැනූ සිප්කිරි මෙත් රසිනි                                   පොවා

සඳුන් සුවඳ විහිදන මතකයෙහි                                      පවා

ගුරුන් වඳිමු අත් දෙක නළලතෙහි                              හොවා

 

යහන් ගතවෙන පුංචි මොහොතෙත් හිතට පිරුණෙ ම හීන   කන්දක්

සවන් මඟහැර එකදු දරුවෙක් නොමඟ යාදෝ සීත             ගින්නක්

තමන් පසුකර පෙරට පියවර මනින දහිරිය උනන                 බින්දක්

පහන් වන රැයෙ දරුවො ගැන මිස නෙතට කිසි ලෙස වේ ද නින්දක්

 

අඳ උන්මත්තක විලසින් දැනමුතුකම්                                  පිළිස්සූ

කඳ බඩ වැඩුණත් කුමටද තෙත් සිතුවිලි                          නොරිස්සූ

කොඳ කැකුළින් පවන් සලන රන් මිණි මුතු                          ගිවිස්සූ

හොඳ ගුරුවරු තමයි හැදුවෙ පපුව ගැහෙන                      මිනිස්සූ

 

දියෙන් කිරි මෙනි තෝරලා යහපත ම කුලුණින් කළ                උදා

බියෙන් අඳුරින් මුදවලා දියුණුවට යන මංපෙත                       සදා

ළයෙන් සෙනෙහෙන් විහිදලා ඉගිලෙන්ට අත්තටු යුග              විදා

පියෙන් පා යුග නැමදලා ගරු කරමු හද කුසුමින්                     පුදා

 

පපු මැදින් ළය මතින් සෙනෙහස ගලන තව සේවයක්            නෑනේ

කිසි ලෙසින් කැපකෙරුම මහිමය මෙතෙකයැ’යි සසඳන්න    බෑනේ

සුචරිතෙන් පිරි සොඳුරු දරුවන් ගන්න හැම හුස්මක් ම         ගානේ

අබියසින් හිඳි ගුරුවරුන් තව ඒ පිනෙන් වැජඹෙන්න               ඕනේ

 

Image link: https://bit.ly/3uPKPO7

 

 
Tagged : / /