හඬන කල අහස

Share

හඬන කල අහස
මිදුණු කඳුළැල් ඉසිමින්
ගුලි ගැහෙමි මතකයන්
තුරුළු කරගෙන
නුඹ ඉතිරි කර ගිය

අදත් උණුහුම්
එදා වාගෙම තමයි
අදත් සුවඳයි
එදා වාගෙම තමයි

සිහිල් සුළඟක්
හද අගිස්සෙන්
කිති කවාගෙන
හමන මොහොතක
ලෙමන් පැහැ ඇති
සිහින යුගයක
නුඹ ලියූ ඒ
පැඟිරි සුවඳැති
අඳුරු ලියමන්
එකින් එක
හීන් කෙඳිරියෙන්
සෙමින් කියවමි…

සඳ මැදියමක
තරු ඇස් නෙක දිලිසුණු
ගං දිය ද නොගලමින්
හද නොසෙල් වූ
සොඳුරු යාමෙක
වලා ගැබ මුදා හළ
නුඹේ රූ ඡායාව
තිතෙන් තිත
ගළපමින්
සිහිල් නිල් පැහැයෙන්
සිහි කරමි
නෙත් වසා
හෙමි හෙමින්…

Written by : Kalindu Pansilu Habarakadaarachchi
Image Courtesy: Ruchira Nethmina
 
Tagged : / /