සිතනු මැන යළිත්…

Share

මොහොතකට නවතින්න

නොවේ කිසි ඉඩ හසර

නිමා වන අන්තයක්

පෙනෙන මානයක නැත

 

දෑස් මානේ තිමිර පට මත

නිතර දකිනා සිහිනයක් ඇත

සැබෑ කරනට එකී මිරිඟුව

දරයි වෙර වෑයම් සියල්ලම

 

හුදෙක් ඒ කඩදාසි මිටි මිස

යමක් වේවිද නෙතට හසුවන

කුමක් වේවිද මිනිස් කැළ හට

එකම මිරිඟුව හඹා දිවයන

 

රැසක් මනුදම් පිරුණු හදවත

විසල්  බර කිය වටහමින් සැම

අඟුළු ලා සිරකළා හදවත

නොඇසෙනා සේ ගැහෙන රිද්මය

 

නොම ගැහෙන හදවතක

කොහේ වේවිද මිනිස් ජීවය

කාසි සෙලවෙන හඬත් සමඟින්

වීය මළ මිනිසුන් මිනිස් කැළ

 

ඉපිද මිනිසෙකු ලෙසින් මිහිපිට

නොදැක අරුමය ලොවේ සිව්දෙස

මියෙන දිනකට මහපොළොව මත

‍යමක් වේවිද රැගෙන යන්නට…

 

Image Courtesy : https://cdn.tutsplus.com/photo/uploads/legacy/516_streetroundup/4.jpg

 
Tagged : /