ආදරණීය සුදු පුතා වෙතටයි …..

Share

පුතෙකු වදා හැදුවා රජ කරමි කියා
ඔටුනු නොදැම්මත් ඔබ මගෙ රජුන් උනා
වැඩිහිටි නිවස්නේ තනිකර දමා එදා
ගියදා ඉනු කඳුළු නැත මෙතුවක් පිසදා

ඇති දැඩි කලා පියා නැතිවූ දා ඉඳලා
වැසිදිය කඳුළු ගලනා මගෙ ගෙපැලෙ තියා
නොතිබුණු නුමුත් හිස උඩ සුදු වියන් වියා
සෙවනක් උනා මම මතකද පුතුනි දයා

පෙරමග බලා සිටියෙමි ඔබ දකින තුරා
කිසිදා නුදුටු නෙතු අතරේ සිටියි කියා
දෑගිලි ගැන්නා මදිදැයි මට සිතුනි මෙදා
පුතුනේ ඔබ සැපයෙන්දැයි සිතමි සදා

අනා රසට බත් ගුලියක් කන්න කියා
සිහිනෙන් ඇවිත් ඔබ මගෙ හිස අත ගෑවා
සැබැවින් කෙදින කන්නද මම එලෙස කියා
හැඟුමන් සිර කලෙමි හද බිතක ලියා

පතනිමි පුතුනෙ තෙරුවන්ගේ සරණ සදා
දෑසට නොපෙනුණත් හුරතල් මුහුණ මෙදා
අත තියලා හිස මත නොපැතුවත් එදා
මතු බුදු වෙයන් ඉපදී මගෙ පුතෙකු වෙලා