අහස පැහැදිලිය, සරසවිය තුළ… නිදහසේ සරන්නට, අවැසි නුඹෙ අදිටනය…

Share

ඒ මේ අත ඉගිල්ලුන

කුරුල්ලන් රංචුවක්…

සරසවියෙ අහස යට

හමුවුණා අහම්බෙන්…

 

පුරුදු නැති අහස යට

දැනුණාලු පොඩි බයක්…

කුරුල්ලන් හැමෝටම

මුල දි දවසක් දෙකක්…

 

ඒ වුණත් ටිකෙන් ටික

හුරු වෙවී යද්දි උන්…

නැති වෙලා හිතේ බය

බැඳුණාලු සෙනෙහසින්…

 

සමහරක් දවස් වල

හැමුවාලු සැඩ සුළං…

ඉමක් නැති අහස් කුස

ගෙරෙව්වලු හෙණ හඬින්…

 

හිටි නිසා තනි නොකර

අහසෙ එක්කෙනෙක් වත්…

අදත් උන් එකටමයි

ගත වුණත් දෙවසරක්…

 

නමුත් ළඟදී දිනෙක

ඉගිල්ලී කැදැල්ලෙන්…

අලුත් ලොකු අහසකට

යනවාලු සමහරුන්…

 

ලොවේ කොතැනක කොහොම

දිනෙක හිටියත් ඔවුන්…

හිත කියයි උන් තාම

එක රෑනෙ කුරුල්ලන්…

 

Image Courtesy :- FOS Media

 
Tagged : / /