නොකියනා ප්‍රේමයට

Share

ඔයාට ඕනම මගෙ හිත රිද්දන්න
ඒත් මට ඕනම ඔයා ලඟ සැනසෙන්න
අපේ හිත් කිසි දිනක නොකියනා ප්‍රේමයට
හමුවෙන්න පාලමක් මන් කෙසේ හදන්නද

දෙන්නගෙම තියන ලොකු සීන් ගැන හිතන විට
අපි අපෙන් හුඟක් ඈතයි වගේ හිතුණාට
නුඹ හිටිය හැමදාම මගෙ හිත අද්දරම
හිනාවක් වී මගේ නෙතු වලම දිල්සෙන්න

තියනව ද නැද්දවත් විටෙක මට නොතේරෙන
නැතිව ඇති බව සිතා විටෙක කඳුලැලි සලන
මගෙ හිතෙන් මා අසන එකම පැනයකි නිතර
ඔයා මට කොයිතරම් ආදරේ කරනව ද…

Image Courtesy : https://bit.ly/2VSAnlw

 
Tagged : /